Pro stavební firmy

Pro stavební firmy, projektanty z jiných oborů a statiky nabízíme konzultace, posudky a vypracování projektové dokumentace v oboru geotechnika zejména v následujících oblastech:

Stabilita svahu – zářezy, náspy

Pilotové konstrukce

Zakládání staveb – patky, piloty a mikropiloty, základové pasy a desky

Pažící konstrukce

Šachta – návrh a posouzení

Opěrné konstrukce – gabiony, zdi, pilotové stěny

Horninové kotvy

Pro drobné stavitele

Problematika stability svahů (ujíždění svahu, sesuv půdy)

Opěrné zdi, zárubní zdi (opěrná zeď ze svahovek, opěrná zeď z tvarovek, opěrná zeď z gabionů, gabionové zdi, opěrná zeď z kamene)

Gabionové a kamenné matrace

Pažící konstrukce (pažení výkopu, pažení stavební jámy, záporové pažení)

Zakládání staveb (základové desky, základové pasy, základové patky)

Šachta (jímka, septik, žumpa, nádrž, vpusť)

Ploty – zakládání (plotová zeď, zeď ve svahu)

© 2015 Geotechnika Praha