Geotechnika Praha

Projekční kancelář Geotechnika Praha s.r.o. nabízí zpracování projektové dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení, vypracování odborných posudků a poskytuje konzultace v celé šíři oboru.

 

Problematiku, kterou řešíme, lze shrnout do několika oblastí. Je to zejména stabilita svahu (náspy, zářezy, sesuv půdy, sanace svahu), zakládání staveb (patky, piloty a mikropiloty, základové pasy a desky), pažící a opěrné konstrukce (opěrné     a zárubní zdi, pilotové stěny) a problematika šachet.

 

© 2015 Geotechnika Praha