Geotechnika Praha

Projekční kancelář Geotechnika Praha nabízí zpracování projektové dokumentace, posudky a konzultace v oboru geotechnika. Ať už se jedná o Vaši první zkušenost se stavbou a potřebujete provést celým projektem nebo jste architekt či projektant, který potřebuje odborný posudek autorizovaného geotechnika, rádi Vám pomůžeme. 

 

Problematiku, kterou řešíme, lze shrnout do několika oblastí. Je to zejména stabilita svahu (náspy, zářezy, sesuv půdy, sanace svahu), zakládání staveb (patky, piloty a mikropiloty, základové pasy a desky), pažící a opěrné konstrukce (opěrné     a zárubní zdi, pilotové stěny) a problematika šachet.

 

© 2015 Geotechnika Praha